CAMERA QUẢN LÝ XE KHÁCH- XE BUS

Tư vấn và thi công hệ thống giám sát tư xa cho xe busm xe khách của công ty Hoa Dũng

Hình ảnh camera hành trình và trên xe được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, giảm số lượng thanh tra xe bus tại các điểm, giám sát trực tiếp hành vi của tài xe, số lượng khách cụ thể .